C M A

Yükleniyor

yerimizi ziyaret edin:
Ostim OSB mah. Ostim Prestij İş Merkezi Yenimahalle ANKARA TÜRKİYE
Bize mail gönder
info@cmaenerji.com
Telefon Numarası
(0312) 922 02 62
Bize Ulaşın

Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

30

Yıl Tecrübe

CMA Enerji, yaklaşık 30 yıllık deneyimini güneş enerjisi sektöründe değerlendiren, müşteri ve paydaşlarına değer katan genç bir firmadır. Ülkemizin ilk yakıt istasyonu solar santralini gerçekleştiren firmamız, yenilenebilir enerji mevzuatının ve Solar sistemlerin sunduğu avantajları müşterilerine faydaya çevirmek için hizmet vermektedir.

Politikamiz

 • CMA Enerji olarak müşterilerimizden gelen talepleri en iyi şartlarda kaliteli olarak müşterilerimize sunarken, yaptığımız tüm aşamalarda çevreyi koruma, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanma, kirliliği önleyerek, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle uygulamayı taahhüt eder.

 

 • CMA Enerji bu şartları sağlarken çalışanlarının sağlık ve güvenliğini etkileyecek tüm risklerin kaynağında önlenmesi için çalışmalar gerçekleştirir. Firmamızın tüm faaliyetleri sırasında çevresel riskler belirlenip önlem alınır.

 

 • Sürekli gelişim göstermeyi hedef edinmiş firmamız bunu teknolojiyi sürekli takip ederek ve çalışanlara verdiği eğitimlerle devamlı hale getirmiştir. Çalışanlarımız için gerçekleştirilen tüm uygulamalar ile çalışan memnuniyetini arttırmak firmamızın temel bakış açısı içerisinde yer almaktadır.

 

 • İş güvenliği ve çevresel anlamda tüm yasal mevzuatları titizlikle takip eden ve bilfiil uygulayan firmamız, alanında öncü olmayı hedeflemektedir.

 

 • Tüm İSG uygulamaları “0” sıfır iş kazası hedefini gerçekleştirecek bakış açısıyla hazırlanıp uygulanır. Bu hedefe ulaşmak için sırasıyla doğru tasarım, doğru planlama, doğru iş metodu, doğru eğitim almış yetkin personel ile ve uygun çalışma ortamında işlerin gerçekleştirilmesi, son aşamada da doğru kişisel koruma ekipmanı kullanılması prensibine dayanır.

 

 • CMA üst yönetimi; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapar, bu husustaki koşulları sağlar, araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurur, tüm çalışanları da yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle uymayı hedef ilke olarak benimser.

 

 • CMA ulusal, uluslararası ve çalışılan yörede yürürlükte bulunan tüm işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve şartnamelere ve sektörde genel kabul görmüş uygulamalara uymayı taahhüt eder.

 

 • CMA tüm faaliyetlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlayacak yön ve hedeflerin tesisi, desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, İSG Yönetim Sistemini kurar ve yazılı hale getirir.

 

 • CMA tüm faaliyetleri sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirir ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi ilke edinir.

 

 • Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek, sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç denetimler ile performans ölçülür ve üst yönetimce gözden geçirilir. Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenir, bu amaç ve hedefler doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği yönetim programları oluşturulur, kişilerin yetki ve sorumlulukları tariflenir, eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanır. Tedarikçilerimizin de paralel standartlara uygun çalışma yapmalarını talep ve takip eder.

 

 • MA yürütmekte olduğu tüm projelerinde sağlık, emniyet ve çevre risklerini mümkün olan en düşük düzeye indirir.

 

 

 • CMA projelerinin her adımında çalışanların sağlık, emniyet , çevre ve kalite konularına uygun şekilde çalışmalarını sağlar.

Güneş Enerji Sistemleri

Güneşe enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Aynı zamanda bu enerji türü asla bitmez.

Solar Çatı Faydaları

Solar Çatı, sınırsız bir enerji kaynağı olarak görünen Güneş’i en iyi şekilde değerlendirmeyi sağlar.

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi

Enerji verimliliği sağlayan, elektrik üretmeye fırsat tanıyan solar panel sistemleridir.

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz