Fizibilite çalışması (etüdü) herhangi bir fikrin pratik olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasını ve değerlendirilmesini kapsayan detaylı bir çalışmadır. Bu çalışma, potansiyel bir iş fikrinin uygulanmasından önce yani yatırım kararı almadan önce yapılır. Bir fizibilite çalışması temel olarak aşağıdaki belirtilen bölümlerden oluşur: -Pazar değerlendirmesi -Yasal değerlendirme -Teknik değerlendirme -Ekonomik değerlendirme -Mali (finansal) değerlendirme -Risk değerlendirmesi -Sonuç ve öneriler Çalışmaya konu olan yatırım projesinin niteliğine ve ilgili olduğu sektöre bağlı olarak fizibilite çalışmasının konu başlıkları farklılık gösterir.